Newsletter:

NA SKRÓTY

Biuletyn Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI »


Zapytanie ofertowe 2 – „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy”
16/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego (Zadanie 7, 8,11) w celu realizacji projektu pn.: „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy”, realizowanego w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Zaproszenie - pobierz>>
Oferta cenowa i życiorys zawodowy - pobierz>>

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje o wynikach wyboru oferty cenowej
16/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje o wynikach wyboru oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym z dnia 22.12.2016 r. na: „Opracowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego na podstawie autorskiego programu nauczania” w celu realizacji projektu pn.: „Logistycy i informatycy- targowe tygrysy”

wyniki wyboru - pobierz>>


Konkurs o nagrodę gospodarczą NOVATOR 2016
16/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze innowacje o nagrodę NOVATOR 2016.

Regulamin - pobierz>>
Deklaracja firmy - pobierz>>
Deklaracja nauka - przemysł - pobierz>>
Deklaracja młody novator - pobierz>>

» więcej

Z wiceministrem rozwoju o barierach w przedsiębiorczości
16/01/2017

Na niestabilność przepisów, nadmiar procedur i brak logiki w niektórych unormowaniach zwracali uwagę przedsiębiorcy podczas spotkania z Mariuszem Haładyjem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.

» więcej

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
13/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 31.01.2017 r.

Ocena REFIT rozporządzenia REACH za rok 2017
10/01/2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej zwraca się uprzejmą prośbą, o wypełnienie i odesłanie załączonego kwestionariusza dot. oceny REACH REFIT 2017. Zgromadzone dane pozwolą odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu REACH jest adekwatne do celu, umożliwią przeanalizowanie, które aspekty rozporządzenia funkcjonują dobrze, a które nie, i jakie tego są przyczyny. Wskażą także elementy, które wymagają dostosowania, i umożliwią zaproponowanie zaleceń w celu poprawy wdrożenia przepisów dotyczących REACH. Kolejną ważną kwestią, na której skupi się ocena REACH REFIT, będzie zidentyfikowanie możliwości zmniejszenia obciążeń i uproszczenia. Konsultacja ta daje MŚP, na których działalność ma wpływ REACH, możliwość wyrażenia swoich poglądów i opinii na temat najlepszych rozwiązań problemów, które mają dla nich szczególne znaczenie. Informacje zgromadzone w trakcie konsultacji zostaną wykorzystane w procesie wytyczania kierunku przyszłych inicjatyw UE dotyczących REACH. Prosimy o odesłanie wypełnionego kwestionariusza do dnia 25 stycznia br. na adres zwrotny: a_smilowska@siph.com.pl

ankieta - pobierz>>

Targi przemysłowe szansą dla polskich eksporterów
09/01/2017 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Targi przemysłowe szansą dla polskich eksporterów”.

zaproszenie – pobierz>>
program + formularz zgłoszeniowy – pobierz>>


Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – nabór wniosków POIR 333 - Go To Brand
09/01/2017

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Konkurs umożliwia uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania na udział w targach Hannover Messe 2017 oraz Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie .

» więcej

Projekt „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 – Biznes Plan
03/01/2017

Uczestnicy projektu, którzy po ukończeniu modułu doradczo-szkoleniowego będą ubiegać się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązani są do opracowania i przedłożenia Biznes Planu na okres dwóch lat działalności firmy na obowiązującym formularzu, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

Termin złożenia Biznes Planu w Biurze Projektu (w wersji papierowej i elektronicznej) upływa w dniu 20.01.2017 r. o godz. 15.00.


Zapytanie ofertowe – „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy”
22/12/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego w celu realizacji projektu pn.: „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy”, realizowanego w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

zaproszenie - pobierz>>
Oferta cenowa i życiorys zawodowy - pobierz>>
Sprostowanie zaproszenia z dnia 27.12.2016 r. - pobierz>>

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących  Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku 2017  najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności składa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej w Kielcach


Rozpoczynamy nabór dla starterów !!!
20/12/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że drugi nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 09.01.2017 r. – 27.01.2017 r. 

Świąteczny prezent dla małych pacjentów

16/12/2016

Pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach otrzymali na święta niezwykły prezent. Z inicjatywy Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej spółka Funtronic podarowała szpitalowi urządzenie o nazwie Magiczny Dywan, które pomoże w edukacji i rehabilitacji dzieci.» więcej

Spotkanie opłatkowe Rady Dyrektorów

16/12/2016

Uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Dyrektorów SIPH, które odbyło się 15 grudnia, zgromadziło blisko stu członków i sympatyków Izby oraz jej pracowników.» więcej

Zobacz więcej aktualności

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

© 2006 Producer - strony www, cms, hosting