Newsletter:

NA SKRÓTY

Biuletyn Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI »


Doradztwo dot. aspektów prawnych i proceduralnych zabezpieczających firmę lub ograniczających negatywne skutki epidemii wirusa COVID-19
06/04/2020

W związku z obecną sytuacją wywołaną panującą epidemią wirusa COVID-19, staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, proponujemy więc możliwość wparcia Państwa działań w zakresie umożliwienia firmom z regionu świętokrzyskiego uzyskania  informacji oraz doradztwa w istotnych kwestiach dotyczących aspektów prawnych oraz proceduralnych zabezpieczających firmę lub ograniczających negatywne skutki epidemii wirusa COVID-19.

» więcej

Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP
02/04/2020

Z dniem 2.04.2020 r. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner projektu "Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP" otwiera nabór wniosków. Szczegółowy tryb postępowania znajdziecie Państwo w zakładce projektu "Baza Usług Rozwojowych - II Edycja". Prosimy zwrócić uwagę na procedurę naboru w czasie epidemii.

Platforma ofert dla sektora opieki zdrowotnej- COVID-19
02/04/2020

Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH zaprasza do skorzystania z możliwości poszukiwania i publikowania ofert i zapytań związanych z sektorem opieki zdrowotnej.W związku z potrzebami rynku medycznego jakie pojawiły się w obecnym czasie sieć Enterprise Europe Network przygotowała międzynarodową platformę dla firm, instytucji opieki zdrowotnej a także instytucji państwowych.

» więcej

Prośba o wsparcie
26/03/2020

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą Pani Lucyny Nowak wieloletniego członka i skarbnika Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Czas mamy niesprzyjający. Zmagamy się Wszyscy z jednym i tym samym...koronawirus i jego skutki. Ale pamiętajmy , że inne choroby i problemy też nie śpią ... W gronie naszych Kolorowych Motylków mamy samych dzieciaków. Dzisiaj dołącza do nich jak sama o sobie mówi....Babcia Lusia
Ale sama Wam się przedstawi...

» więcej

Komunikat
Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zalecenia związane z epidemią COVID-19 uprzejmie prosimy o kontaktowanie się z Biurem SIPH, aż do odwołania, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną, legalizacja dokumentów handlowych będzie się odbywała jedynie w środy i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00. W razie zaistnienia wyjątkowej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny: 602 501 496 lub e-mailowy:j_bator@siph.com.pl.

Prośba o pomoc dla szpitala w Starachowicach
26/03/2020

Powiatowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na podstawie spec ustawy i polecenia wojewody świętokrzyskiego został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony do przyjmowania osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-COV-2 w województwie. Szpital przeznaczony do pełnienia takiej funkcji będzie mógł przyjąć maksymalnie do 120 pacjentów w salach izolowanych lub maksymalnie do 416 pacjentów zakażonych hospitalizowanych w salach wielołóżkowych. Przy zapełnieniu placówki do 100 osób wymagane będzie posiadanie środków do ochrony osobistej na poziomie 108 000 kompletów na miesiąc.

» więcej

Stanowisko Forum Gospodarczego
26/03/2020

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu wypracowane przy aktywnym udziale Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej stanowisko Forum Gospodarczego dotyczące tzw. „tarczy antykryzysowej”. Stanowisko to zostało przesłane 24.03.2020 r. m.in. do Premiera RP, Prezydentów miast, Burmistrzów miast, władz samorządowych województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Dialogu Społecznego oraz do mediów. 

W skład Forum Gospodarczego wchodzą: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Loża Świętokrzyska BCC.

stanowisko FG – pobierz>>

NOVATOR 2019 - przedłużenie naboru

23/03/2020

W związku z sytuacją epidemiczną termin zamknięcia naboru wniosków do nagrody Novator 2019 zostaje przesunięty na 30 kwietnia 2020 roku, a uroczystość wręczenia nagród – na wrzesień. Z tytułu zmiany systemu pracy Biura SIPH w sprawach organizacyjnych uprzejmie prosimy o kontakt po 26 kwietnia.


Kreowanie wiarygodności MŚP wobec inwestorów finansowych
20/03/2020

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza przedsiębiorców na pierwszą część cyklu spotkań „Zarządzanie innowacjami i możliwości finansowania projektów” pt. "Kreowanie wiarygodności MŚP wobec inwestorów finansowych", które odbędzie się on-line 26 marca br. o godzinie 12:00 pod poniższym adresem:

https://go.mywebinar.com/bxvg-btsn-smkd-nzxv


» więcej

Opinia KIG na temat Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej

20/03/2020

Krajowa Izba Gospodarcza podziela przedstawioną w Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej diagnozę. Zgadzamy się też z listą zidentyfikowanych głównych przyczyn wywołania obecnego kryzysu - czytamy w dokumencie.


» więcej

Ułatwienia w opłacaniu składek ZUS

19/03/2020

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy.


» więcej

Eksport a koronawirus. Uniknij kar i utrzymaj kontrahentów

19/03/2020

Prowadzisz działalność biznesową z zagranicą, a sytuacja związana z COVID-19 uniemożliwia ci lub bardzo utrudnia realizację dostaw? Obawiasz się utraty kontrahentów i kar finansowych za nieprzestrzeganie terminów? Możesz wystąpić o „zaświadczenie o działaniu siły wyższej”, które zwalnia cię od odpowiedzialności kontraktowej, oraz o zaświadczenie dotyczące przekroczenia terminów odprawy czasowej. Cała procedura będzie maksymalnie skrócona od momentu złożenia wniosku. Zobacz, jak łatwo możesz uzyskać dokumenty w Krajowej Izbie Gospodarczej.


» więcej

Tarcza antykryzysowa - komentarz KIG

19/03/2020

Sytuacja, w której znaleźli się polscy przedsiębiorcy i polska gospodarka, jest nadzwyczajna i takich też wymaga rozwiązań. To nie jest czas na półśrodki i działania propagandowe. Stawką jest tutaj przyszłość milionów polskich firm i polskiej gospodarki – czytamy w komentarzu KIG.


» więcej

Apel pracodawców i przedsiębiorców o zawarcie Paktu Społecznego

17/03/2020

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Radą Biznesu apelują o zawarcie Paktu Społecznego. 2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa pozwoli polskich firmom zredukować i tak już duże poczucie niepewności oraz da szansę na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia.
Poniżej publikujemy także wskazania Krajowe j Izby Gospodarczej mające przeciwdziałać skutkom pandemii w obszarze gospodarki.

Apel - pobierz>>      
Wskazania KIG - pobierz>>


Komunikat
16/03/2020

Szanowni Państwo,
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną, legalizacja dokumentów handlowych będzie się odbywała jedynie w środy i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00. W razie zaistnienia wyjątkowej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny: 602 501 496 lub e-mailowy: j_bator@siph.com.pl .


Zobacz więcej aktualności

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer