40. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Zainteresowanych tematyką wynalazczości i transferu technologii zapraszamy na 40. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie, którego SIPH jest współorganizatorem.

Tematyka tegorocznego Seminarium jest niezwykle istotna dla ochrony i efektywnego zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych i innych jednostkach badawczo-rozwojowych oraz dla przedsiębiorców. W programie Seminarium ujęte zostały zagadnienia zmian legislacyjnych dotyczących procedur ochrony wynalazków i wzorów użytkowych oraz pozostałych przedmiotów własności przemysłowej, jak też wydanych przez Prezesa Urzędu Patentowego RP Wytycznych w tym zakresie, które wynikają z dostosowania przepisów prawa krajowego do przepisów i praktyki systemów europejskiego i unijnego oraz międzynarodowego. Zmiany te mają ważne znaczenie dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Poszczególne zagadnienia zaprezentowane zostaną przez grono wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów Urzędu Patentowego RP, a także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w osobach Przewodniczących wyspecjalizowanych Wydziałów – Sądów Własności Intelektualnej.

Koszt udziału w Seminarium obejmujący wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (w pokoju jednoosobowym za dopłatą) kształtuje się na dotychczasowym poziomie
– 2 100,00 zł od osoby dla pracowników uczelni i instytutów naukowo-badawczych (dla których uczestnictwo w Seminarium pokryte będzie w 100% ze środków publicznych – bezwzględnie wymagane jest złożenie oświadczenia wg załącznika), a dla pozostałych uczestników 2 100,00 zł +23% VAT. Wpłatę należy wnieść do dnia 6 września br. na konto współorganizatora Seminarium – Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, NIP: 657-046-18-01,

nr konta: 24 8493 0004 0000 0029 1378 0002 z zaznaczeniem: Seminarium w Cedzynie.

Koszty przejazdu rozlicza się w jednostce delegującej.

Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do dnia 30 sierpnia br. na adres rzecznik-cedzyna@siph.com.pl, telefon kontaktowy w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 41 344 43 92 w. 33 lub w. 36 oraz w Katedrze Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną PŚk 41 342 43 58 (od 16 sierpnia br.).

W Seminarium możliwy jest udział maksymalnie 90. uczestników. Organizatorzy zapewniają, że w trakcie trwania Seminarium zostaną zachowane wszystkie najwyższe standardy niezbędne dla bezpieczeństwa epidemiologicznego (w tym dystans społeczny podczas obrad oraz posiłków, maseczki, dezynfekcja pomieszczeń), z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń odnośnych władz. W przypadku zaostrzenia sytuacji związanej z pandemią COVID-19, Seminarium odbędzie się w innym, uzgodnionym terminie.

Seminarium współorganizowane jest przez Radę Rzeczników Patentowych Szkół  Wyższych, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Lubelską, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Śląski, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Inwex Remedies, Adamed Pharma S.A., Tubądzin Management Group, Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych, Patpol Kancelaria Patentowa, Kancelaria Kondrat i Partnerzy, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Wydawnictwo „Jedność” oraz przy merytorycznym udziale Urzędu Patentowego RP.

Zobacz również

Oferty współpracy zagranicznych firm

Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH przekazuje oferty zagranicznych firm poszukujących kooperantów, podwykonawców i dostawców w Polsce

Czytaj więcej

Newsletter SIPH nr 6/2022

Zapraszamy do lektury newslettera SIPH nr 6/2022.

Czytaj więcej

Metal 2022 – międzynarodowe spotkania kooperacyjne dedykowane odlewnictwu i technologiom obróbki metali

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej wraz z partnerami zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych METAL 2022, które odbędą się w dniach 21-22 września 2022.

Czytaj więcej

SIPH solidarna z Ukrainą

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa przekazała 10 tysięcy złotych na wsparcie dla Ukrainy, na specjalne konto w BGK.

Czytaj więcej