Lista dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych w ramach SPO RZL

Poniżej przedstawiamy listę dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych w ramach SPO RZL działanie 2.3A. Celem tego działania jest doskonalenie kadr przedsiębiorstw, inwestowanie w wiedzę i umiejętności pracowników oraz menadźerów, co wpływać bedzie na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Dofinansowanie otrzymują organizatorzy szkoleń i studiów podyplomowych, a uczestnicy płacą od 20 do 40% kosztów szkolenia. Aby skorzystać z takiego szkolenia, należy zgłosić się do swojego pracodawcy i poprosić o skierowanie na wybrane szkolenie. Udział w większości poniżej przedstawionych szkoleń i studiów podyplomowych bedzie możliwy nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy PARP, a organizatorem szkolenia/ studiów. W szczególności prosimy o zapoznanie się z opisem szkoleń pobierz>>

Zobacz również

Usługi doradcze dla MŚP

Uprzejmie informujemy, iż Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa rozszerza katalog usług doradczych o następujące usługi: 1.     Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w przedsiębiorstwie.             Wsparcie we wdrożeniu narzędzi pracy zdalnej,...

Czytaj więcej

Informacja dotycząca zawieszenia III naboru Formularzy zgłoszeniowych na zakup usług doradczych dla MŚP w mamach programu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (vouchery).

Od dnia 27 maja 2020 r. nie będą przyjmowane Formularze zgłoszeniowe dotyczące III naboru na vouchery na usługi doradcze ze względu na konieczność weryfikacji czy złożone wnioski nie przekroczyły dostępnej...

Czytaj więcej

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (vouchery).

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dodatkowy nabór projektów w ramach programu. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (vouchery)....

Czytaj więcej

Polsko-bawarska podróż studyjno-kooperacyjna

W imieniu Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki serdecznie zapraszamy do udziału w podróży studyjno-szkoleniowej do Bawarii. Uczestnictwo obejmuje m.in. wizyty u producentów maszyn dla branży drzewnej w Bawarii, dedykowane warsztaty poświęcone technologiom...

Czytaj więcej