Konkurs Novator

Na początku był Effector. 18 maja 2007 roku prezes tej włoszczowskiej spółki Leszek Ciesek otrzymał pierwszą statuetkę NOVATOR. Podczas uroczystości w prestiżowych wnętrzach Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach uhonorowano wtedy dziewięciu laureatów, a w kolejnych dwunastu edycjach – ponad stu.

Konkurs o nagrodę gospodarczą Novator to jedno z pierwszych w Polsce przedsięwzięć, promujących innowacje. To, że organizuje go Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, nie jest przypadkowe. SIPH uczestniczyła we wdrażaniu przedakcesyjnych programów pomocowych dla biznesu, a dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 była w województwie świętokrzyskim Regionalną Instytucją Finansującą. Miała więc, mówiąc językiem piłkarskim,  znakomity przegląd pola. Wykorzystał to ówczesny prezydent Izby Ryszard Zbróg, który zainicjował Novatora.

Od początku celem konkursu jest propagowanie innowacyjności, promocja firm, które mają największe osiągnięcia we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego. Formuła konkursu pozostaje niezmieniona, choć w kilku edycjach grono nagrodzonych było liczniejsze. Udział w nim jest bezpłatny, a laureaci otrzymują nagrody honorowe: prawo do posługiwania się tytułem NOVATOR, statuetkę symbolizującą postęp i sukces – postać unoszącą koło połączone z wieńcem laurowym oraz dyplom.

Od trzech edycji wyróżnienia przyznawane są w pięciu dziedzinach. Wśród laureatów są  trzy przedsiębiorstwa z regionu, które w poprzednim roku zrealizowały nowatorskie projekty inwestycyjne w produkcji i usługach, nagradzany jest przykład współpracy nauki z przemysłem. W dziedzinie „Lider innowacyjności” oceniany jest dorobek na polu wdrażania innowacji, a w dziedzinie „Animator gospodarki” – osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego. Tytuł „Młody novator” otrzymuje liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego rozwiązania technicznego.

W dziedzinach „Innowacyjna inwestycja”, „Współpraca nauka – przemysł” oraz „Młody novator” kandydaci składają deklaracje udziału. W dziedzinach „Lider innowacji” i „Animator gospodarki” kandydatów zgłaszają członkowie SIPH oraz członkowie Kapituły Konkursu NOVATOR, do której należą patroni honorowi oraz przedstawiciele środowisk naukowego i gospodarczego.

Spośród laureatów minionych 12 edycji warto wspomnieć KiZChS „Siarkopol” S.A. w Grzybowie za uruchomienie w 2012 roku nowoczesnej linii do produkcji najwyższej klasy siarki nierozpuszczalnej. Surowiec tenodgrywa kluczową rolę w przemyśle gumowym. Instalacja może produkować 5 tysięcy ton tocznie. Przebojem na skalę światową jest podłoga interaktywna Magiczny Dywan spółki Funtronic.W urządzeniu tym innowacją jest połączenie komputera, projektora i czujnika ruchu. Autorskie aplikacje służą nauce, zabawie oraz wspierają rehabilitację dzieci i seniorów. Był też projekt służący obronności kraju. Dr hab. Norbert Radek z Politechniki Świętokrzyskiej  i Firma Handlowa „Barwa” Jarosław Czajkowski Kielce współpracowali przy opracowaniu składu specjalnej farby do ochrony sezonowej sprzętu wojskowego. Wprowadzenie do substancji na bazie nitrocelulozy specjalnych dodatków powoduje, że warstwę kamuflażu można łatwo usunąć. Co ważne: jej właściwości są dostosowane do polskich warunków klimatycznych i terenowych.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują Urząd Patentowy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, nieprzerwanie rolę sponsora pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.