Konkurs Novator 2018

Grono Novatorów powiększyło się o kolejnych laureatów. Wręczenie statuetek NOVATOR 2018 odbyło się podczas gali 16 maja 2019 roku w Kieleckim Centrum Kultury.

W myśl regulaminu statuetki przyznano w pięciu dziedzinach. Wśród laureatów są przedsiębiorstwa z regionu, które w minionym roku zrealizowały nowatorskie projekty inwestycyjne w produkcji i usługach. Nagrodzony został przykład współpracy nauki z przemysłem. W dziedzinie „Lider innowacyjności” Kapituła doceniła dorobek na polu wdrażania innowacji, a w dziedzinie „Animator gospodarki” – osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego. Tytuł „Młody novator” otrzymał liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego rozwiązania technicznego. W tym roku przyznano też pozaregulaminowe wyróżnienie specjalne – tytuł „Lider Optymalizacji”.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują Urząd Patentowy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, nieprzerwanie rolę sponsora pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

NOVATOR 2018 – laureaci

Innowacyjna inwestycja

– Celsium Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna

Projekt:Instalacja odzysku ciepła z procesów produkcyjnych drukarni Walstead w Starachowicach.

Innowacyjne rozwiązanie polega na odzyskiwaniu ciepła powstającego podczas pracy maszyn drukarskich, a następnie przesyłaniu go miejską siecią na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i wody w Starachowicach. Wspólny projekt dostawcy energii i odbiorcy to nowy poziom działań proekologicznych, w Polsce ciągle rzadko spotykany.

– Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX Sp.  z o.o. Kielce

Projekt: Ekologiczny uwodniony dodatek do paliw gazowych, ciekłych i stałych.

Ekologiczny uwodniony katalizator dozowany zaledwie w ilości około pół kilograma na tonę  paliwa daje zaskakująco duże efekty ekonomiczne i wspiera ochronę środowiska, między innymi zwiększa sprawność urządzeń energetycznych i zmniejsza emisję szkodliwych gazów. Rozwiązanie jest chronione dwoma patentami.

– ZPUE S.A. Włoszczowa

Projekt:  SPS Inteligentna Stacja Transformatorowa z podziemnym magazynem energii.

Stacja umożliwia magazynowanie energii i z sieci dystrybucyjnej, i z odnawialnych źródeł energii. Stacja SPS to idealne rozwiązanie dla centrów handlowych, zakładów produkcyjnych, miejsc obsługi podróżnych przy autostradach. Idea funkcjonowania i algorytmy pracy zostały zaprojektowane przez ZPUE. Efektem jest zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP.

Współpraca nauka – przemysł

– Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii (WMiBM) Politechniki Świętokrzyskiej
i Utech TechnicSp. z o.o. Kielce

Projekt: Utworzenie Centrum B+R w FŁT Kraśnik S.A.

Efektem współpracy naukowców i firmy są innowacyjne stanowiska badawcze łożysk tocznych. Podczas realizacji projektu zgłoszono już do ochrony patentowej pięć rozwiązań, a kolejne, w tym dotyczące rozwiązań opracowanych przez UTECH TECHNICS Sp. z o.o., są w przygotowaniu.

· Lider innowacyjności:

prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Za znaczący dorobek w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Laureat jest autorem ponad 160 prac naukowych, był także kierownikiem i wykonawcą licznych projektów badawczych, w tym ukierunkowanych na wykorzystanie środków Unii Europejskiej, których efektami są prace badawczo-rozwojowe świadczone dla firm.

· Animator gospodarki:

Gmina Staszów

Za tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wkład w ożywienie gospodarcze Staszowa i regionu. Gmina Staszów buduje otoczenie przyjazne przedsiębiorcom. Służy temu dobrze przygotowana strategia działania, współpraca ze środowiskiem biznesowym i realne wsparcie dla tych, którzy chcą w Staszowie rozwijać swój biznes.

Młody novator:

mgr inż. Mateusz Wrzochal

Projekt: Urządzenie do badania momentów oporowych łożysk stożkowych z powiązanymi mechanizmami.

Laureat jest współautorem projektu zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP jako wynalazek – to urządzenie do badania momentów oporowych łożysk stożkowych z powiązanymi mechanizmami. Umożliwi ono opracowywanie nowych, znacząco ulepszonych i innowacyjnych konstrukcji łożysk.

· Wyróżnienie specjalne –  „Lider Optymalizacji”

mgr inż. Szymon Derlatka dyrektor Zakładu Produkcji Pomocniczej spółki Polonez Plus

To wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wdrażania optymalizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie oraz promowanie innowacyjności i kultury ciągłego doskonalenia. Na przełomie 2018 i 2019 roku firma Polonez Plus we współpracy z SIPH skutecznie wdrożyła procesy usprawniające oraz narzędzia Lean Manufacturing, co było możliwe dzięki mobilizującej i inspirującej postawie dyrektora Szymona Derlatki.

Laureatów prezentujemy w wydawnictwie „Novator 2018”

Link do informacji TVP Kielce

Zobacz również