Historia

2 lipca 1990 – powołanie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Listopad 1990 – SIPH została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako Izba Gospodarcza

Listopad 1990 – pierwsze Walne Zgromadzenie Członków SIPH

Listopad 1992 – SIPH tworzy Centrum Wspierania Biznesu

Marzec 1994 – powołanie Rady Dyrektorów

Kwiecień 1995 – utworzenie Biura Promocji i Informacji Gospodarczej „InfoData”

Czerwiec 1998 – powołanie Ruchu Obrony Regionu Staropolskiego

Czerwiec 1999 – SIPH wygrywa konkurs na prowadzenie Centrum Euro Info

Październik 2000 – uzyskanie akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Listopad 2001 – SIPH wygrywa konkurs na pełnienie funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla programów przedakcesyjnych

Maj 2004 – SIPH ponownie wygrywa konkurs na pełnienie funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla programów strukturalnych (SPO WKP oraz SPO RZL)

Kwiecień 2005 – SIPH uzyskuje Certyfikat jakości ISO 9001

Czerwiec 2005 – SIPH wygrywa konkurs i staje się Regionalnym Punktem Konsultacyjnym dla MŚP

Październik 2006 – ustanowienie nagrody Novator za najlepsze przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym

Styczeń 2008 – powołanie Sądu Arbitrażowego

Kwiecień 2008 – zawarcie umowy z Komisją Europejską na prowadzenie ośrodka Enterprise Europe Network

Czerwiec 2008 – SIPH wygrywa konkurs na pełnienie funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Grudzień 2009 – podpisanie umowy między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i SIPH w sprawie realizacji projektu „Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR”

Kwiecień 2010 – Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zostaje uhonorowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego nagrodą Laur Specjalny za działalność na rzecz przedsiębiorców oraz wkład w rozwój regionu

Kwiecień 2013 – rozpoczęcie realizacji projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”

Grudzień 2014 – utworzenie Staropolskiego Funduszu Kapitałowego

Czerwiec 2015 – SIPH wyróżniona przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Honorową Odznaką Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2015 – SIPH koordynatorem dwóch konsorcjów działających na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Zasobooszczędne budownictwo oraz Branża metalowo-odlewnicza

Październik 2015 – uroczystość z okazji 25-lecia SIPH

Lipiec 2016 – SIPH jako ośrodek innowacji uzyskała akredytację Ministerstwa Rozwoju na świadczenie proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP

Listopad 2016 – Ośrodek EEN przy SIPH organizuje I Regionalne Forum Branży Metalowo-Odlewniczej

Kwiecień 2017 – SIPH operatorem Bazy Usług Rozwojowych dla firm z miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna

Maj 2017 – 10 lat Konkursu Novator na najlepsze innowacje w przemyśle województwa świętokrzyskiego

Czerwiec 2018 – utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Sierpień 2018 – podsumowanie I edycji „Staropolskiego monitora klimatu dla przedsiębiorców”

Marzec 2019 – II Regionalne Forum Branży Metalowo-Odlewniczej

Zapraszamy do zapoznania się z historią Izby zapisaną w wydawnictwie, opublikowanym z okazji jej 25-lecia

i w specjalnym wydaniu „Panoramy gospodarczej” TVP Kielce

25 lat SIPH – Panorama gospodarcza

Zobacz również