Projekty

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa jest realizatorem wielu projektów skierowanych głownie sektora przedsiębiorstw. Na tych stronach możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje zarówno o projektach aktualnie realizowanych jak również zrealizowanych przez naszą organizację. W chwili obecnej Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa realizuje 6 projektów współfinansowanych ze środków UE.  

Realizowane projekty:

 • Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • Praca dla Ciebie
 • Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji
 • OPERATOR usług rozwojowych dla MŚP z obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżyska-Kamienna dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych BUR
 • Enterprise Europe Network
 • NOVATOR – nagroda za nowatorskie działania w produkcji i usługach
 • Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany „INNOVATOR”
 • Staropolski Fundusz Kapitałowy

  Zrealizowane projekty

 • PLATO Staropolska – program szkolen menadżerskich 
 • Diagnoza potencjału społeczno – gospodarcza województwa świętokrzyskiego dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji
 • Wsparcie zatrudniania osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia
 • KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
 • Doradca Europejski – moje kwalifikacje na rynku pracy
 • EQUAL – Twarzą w twarz z rynkiem pracy – Model zatrudnienia przejściowego
 • Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
 • Wsparcie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa  
 • E – Biznes – Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu  
 • Regionalna Strategia Innowacji – Pomonit
 • Profesjonalne Kadry – Międzynarodowy Sukces Firmy
 • Perspektywy RSI Świętokrzyskie (Etap I)
 • MENTORING BUSINESS TRANSFER – bezpłatny mentoring dla firm
 • Nowa firma – Wsparcie na starcie
 • Doradca Europejski 2008-2010
 • Moja firma – Moja szansa. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • PerspektywyRSI Świętokrzyskie (Etap II)
 • Realizacja projektu pn. „Zakup systemu Intranet-CRM”
 • Moja firma – Moja szansa. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (II EDYCJA)
 • Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr spółki Chemar Rurociągi
 • Inwestycje w zgodzie z naturą – szkolenia dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje finansowane ze środków publicznych
 • Profesjonalne Kadry Oświaty
 • „Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie” realizowany w ramach PO KL działanie 6.1.1 – zakończony
 • „Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników” realizowany w ramach PO KL działanie 8.1.2 – zakończony
 • Startuj z nami – zostań z przedsiębiorcą
 • Nowa firma – wsparcie na starcie 2. edycja
 • Działanie 6.2 PO KL- Od pomysłu do biznesu
 • Diagnoza potrzeb edukacyjnych branży budowlanej w woj. świętokrzyskim w zakresie szkolnictwa zawodowego
 • Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr spółki Chemar Rurociągi – II edycja
 • Nowoczesne kompetencje menedżerskie kadr świętokrzyskich firm
 • „Metodologiczne narzędzia dla rozwoju nowych umiejętności dla przyszłych miejsc pracy ( JS TOOLBOX)” w ramach prjektu Transfer Innowacji, Wielostronny Projekt Leonardo da Vinci
 • Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki
 • Potęga wiedzy–pracownicy firm kapitałem regionu
 • Moja szansa: praca
 • Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie. II edycja
 • Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników – II edycja
 • Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu
 • CLOSER – Increasing visibility of Enterprise Europe Network through intense cooperation with local stakeholders
 • Projekt „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” –  OFERTA USŁUG STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ  DLA PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 • Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa
 • Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie 
 • Młodzi GO! 
 • Logistycy i informatycy- targowe tygrysy
 • KOF – Koniecznie otwórz firmę!
 • Szukasz pracy? Skorzystaj!