Projekty

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest realizatorem wielu projektów, skierowanych głównie sektora przedsiębiorstw. Na tych stronach możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje zarówno o projektach aktualnie realizowanych, jak również zrealizowanych przez naszą organizację. Obecnie Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje 9 projektów, w większości współfinansowanych ze środków UE.  

Realizowane projekty:

 • Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • Enterprise Europe Network
 • Kadry dla biznesu – dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP (projekt partnerski)
 • Miejsce pracy dla Ciebie
 • Młodzi Go 2021
 • NOVATOR – nagroda za nowatorskie działania w produkcji i usługach
 • Staropolski Fundusz Kapitałowy
 • Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany „INNOVATOR”
 • Wzmocnienie potencjału i profesjonalizacja usług Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Miejsce pracy dla Ciebie II
 • Biznes dla młodych

Zrealizowane projekty:

 • PLATO Staropolska – program szkoleń menadżerskich 
 • Diagnoza potencjału społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji
 • Wsparcie zatrudniania osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia
 • KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
 • Doradca Europejski – moje kwalifikacje na rynku pracy
 • EQUAL – Twarzą w twarz z rynkiem pracy – Model zatrudnienia przejściowego
 • Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
 • Wsparcie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa  
 • E – Biznes – Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu  
 • Regionalna Strategia Innowacji – Promonit
 • Profesjonalne Kadry – Międzynarodowy Sukces Firmy
 • Perspektywy RSI Świętokrzyskie (etap I)
 • MENTORING BUSINESS TRANSFER – bezpłatny mentoring dla firm
 • Nowa firma – Wsparcie na starcie
 • Doradca Europejski 2008-2010
 • Moja firma – Moja szansa. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Perspektywy RSI Świętokrzyskie (etap II)
 • Zakup systemu Intranet-CRM
 • Moja firma – Moja szansa. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (II edycja)
 • Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr spółki Chemar Rurociągi
 • Inwestycje w zgodzie z naturą – szkolenia dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje finansowane ze środków publicznych
 • Profesjonalne Kadry Oświaty
 • Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie
 • Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników
 • Startuj z nami – zostań z przedsiębiorcą
 • Nowa firma – wsparcie na starcie (II edycja)
 • Od pomysłu do biznesu
 • Diagnoza potrzeb edukacyjnych branży budowlanej w woj. świętokrzyskim w zakresie szkolnictwa zawodowego
 • Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr spółki Chemar Rurociągi (II edycja)
 • Nowoczesne kompetencje menedżerskie kadr świętokrzyskich firm
 • Metodologiczne narzędzia dla rozwoju nowych umiejętności dla przyszłych miejsc pracy (JS TOOLBOX) – w ramach projektu Transfer Innowacji, Wielostronny Projekt Leonardo da Vinci
 • Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki
 • Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu
 • Moja szansa: praca
 • Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie (II edycja)
 • Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników
  (II edycja)
 • Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu
 • CLOSER – Increasing visibility of Enterprise Europe Network through intense cooperation with local stakeholders
 • Perspektywy RSI Świętokrzyskie (etap IV) –  OFERTA USŁUG STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ  DLA PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 • Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa
 • Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie 
 • Młodzi GO! 
 • Logistycy i informatycy – targowe tygrysy
 • KOF – Koniecznie otwórz firmę!
 • Szukasz pracy? Skorzystaj!
 • Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji
 • OPERATOR usług rozwojowych dla MŚP z obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżyska-Kamienna dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych BUR