Usługi

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa od 1990 roku działa na rynku usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, świadcząc usługi dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Izba stale współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji państwowej, uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz ze specjalistami z różnych dziedzin życia gospodarczego.

Wieloletnie doświadczenie oraz pozycja Izby gwarantuje rzetelność realizacji zleconych usług.